Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ('Gebruiker') en plinkocasino-be.click ('Website') met betrekking tot het gebruik van de website en de diensten die hierop worden aangeboden. Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u de website niet gebruiken.

1. Gebruiksrechten

plinkocasino-be.click verleent Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de website en de inhoud daarvan in overeenstemming met deze Voorwaarden te gebruiken. Gebruiker mag de inhoud niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren, verkopen, licentiëren of afgeleide werken maken van de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van plinkocasino-be.click. Het is Gebruiker niet toegestaan om de website te gebruiken voor enig onwettig doel.

2. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en logo's, zijn eigendom van plinkocasino-be.click of van derden die licenties hebben verleend aan plinkocasino-be.click. Gebruiker verkrijgt geen enkel recht of licentie met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten, behalve het recht om de website in overeenstemming met deze Voorwaarden te gebruiken.

3. Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de website is voor risico van Gebruiker. plinkocasino-be.click is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, schade aan hardware of software en financiële verliezen. plinkocasino-be.click geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud op de website.

4. Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. plinkocasino-be.click heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites van derden. Het volgen van dergelijke links is voor eigen risico van de Gebruiker.